Member of the European Business Association

EBA logo

Carlsberg

Lviv, 2012-2016

SE Bordnetze-Ukraine (SEBN UA)

Baykivtsi, Ternopil region, 2016; Chortkiv, Ternopil region, 2016-2017; Chernivtsi, 2016, 2019; Khmelnytsky, 2019-2020

CRH - Podilsky cement

Gumentsi, Khmelnytsky region, 2006, 2013-2020

Loostdorf

Illintsi, Vinnytsya region, 2014-2015, 2019-2020

Leoni Wiring Systems UA GmbH

Nezhukhiv, Lviv region, 2015; Kolomyia, Ivano-Frankivsk region, 2018-2019

Verallia Ukraine

Zorya, Rivne Region, 2016

<<  1 [23  >>