Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

 

MRNPSP «Aviokon projekt» świadczy pełny kompleks usług opracowania dokumentacji projektowej na nowe budowy, rekonstrukcję i remont kapitalny obiektów mieszkaniowych, publicznych, komercyjnych i przemysłowych na wszystkich etapach projektowania.

Dzięki specjalistom o odpowiednich kwalifikacyjnych certyfikatach firma wykonuje następujące usługi w zakresie projektowania:

 • konsultacje predprojektowe;
 • projektowanie architektoniczno-budowlane obiektów mieszkaniowych, publicznych i przemysłowych z wykonywaniem funkcji organizacji generalnego projektanta lub podwykonawcy;
 • opracowanie dokumentacji projektowej, projektowanie zewnętrznych i wewnętrznych systemów inżynieryjnych, w tym:
 • ------- ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, sieci ciepłownicze;
 • ------- wodociągi i kanalizacja;
 • ------- instalacje ogrzewania, chłodzenia i kotłowni;
 • ------- gazociągi i instalacje gazowe;
 • ------- zasilanie, sprzęt elektryczny i oświetlenie elektryczne;
 • ------- wspomaganie komputerowe systemów inżynieryjnych;
 • badanie i oznaczanie stanu technicznego budynków mieszkaniowych i przemysłowych, struktur i sieci inżynieryjnych;
 • określenie kategorii złożoności obiektu do dalszej ekspertyzy projektu;
 • dokumentacja kosztorysowa;
 • ocena wpływu na środowisko;
 • nadzór autorski;
 • analiza i dostosowanie rozwiązań projektowych firm zagranicznych do aktualnej dokumentacji normatywnej Ukrainy;
 • uzgodnienie dokumentacji projektowej w odpowiednich służbach;
 • wspieranie pod czas prowadzenia ekspertyzy;
 • wsparcie podczas rozruchu obiektu.

Zaletami firmy MRNPSP «Aviokon projekt» jest ścisła współpraca i połączenie doświadczenia wydziału projektowania z dzielnicami budowlano-produkcyjnymi firmy. Dzięki takiemu podejściu firma świadczy pełen zakres usług: od projektowania do przekazania do eksploatacji obiektu.

Ponadto firma wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2009, co zapewnia udane zarządzanie projektami, kontrolę jakości dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz oszacowanie i optymalizację kosztów.