Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

Międzyregionalne stowarzyszenie naukowo produkcyjne przedsiębiorstw "Aviokon projekt" - potężna licencjonowana firma budowlano-inżynieryjna, jeden z liderów w zachodnim regionie Ukrainy w sferze generalnego wykonawstwa. Firma realizuje unikalne kompleksowe podejście w budownictwie, oparte na 23-letnim doświadczeniu w różnych sektorach gospodarki podczas realizacji wielkich projektów w obszarach przemysłowej, handlowej, mieszkaniowej i administracyjno-publicznej nieruchomości.

LWOWSKA FIRMA BUDOWLANA Z DOŚWIADCZENIEM WSPÓŁPRACY Z MIĘDZYNARODOWYMI FIRMAMI ORAZ GRUPAMI INWESTYCYJNYMI

Międzyregionalne naukowo-produkcyjne stowarzyszenie przedsiębiorstw "Aviokon projekt" działa na rynku budowlanym Ukrainy od 1996 roku i przeszło drogę od niewielkiej lwowskiej lokalnej firmy, która wykonywała prace na okablowanie do firmy w skali krajowej, świadczącej usługi generalnego wykonawstwa. Możemy z pewnością powiedzieć, że dzisiaj MRNPSP «Aviokon projekt» - to potężna budowlano-inżynieryjna firma w Ukrainie, która ma pozytywne doświadczenia w wykonywaniu prac budowlanych, wsparcia inżynieringowego i projektowego. To właśnie szeroki profil naszej firmy zapewnia unikalne kompleksowe podejście podczas realizacji projektów budowlanych i pozwala na maksymalne zaspokojenie potrzeb każdego klienta.

Przez wiele lat MRNPSP «Aviokon projekt» est wiarygodnym partnerem dla wielu zagranicznych inwestorów, portfel zamówień których stanowi ponad 80% rocznie. W szczególności są to firmy takie jak Leoni Wiring Systems, Sumitomo Electric Bordnetze, Flextronics International, Colombo (Geberit), Verallia (Consumers Sklo Zorya), Danone, Carlsberg, Coca-Cola Company, Weidmann Paper Mill, CRH (Irish Cement Group) i inne. Właśnie dla tego w 2013 roku MRNPSP «Aviokon projekt» zostało przyjęte do liczby członków Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu.

Nasza firma współpracuje na wielu budowach z międzynarodowymi architektami, projektantami i grupami budowlanymi, a także z dostawcami sprzętu w celu efektywnego dostosowania dokumentacji projektowej do norm i standardów ukraińskich oraz jej zatwierdzenia w pełnej zgodności z normami ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Nasi specjaliści i menedżerowie z powodzeniem łączą zaawansowane europejskie podejście z lokalnym doświadczeniem.

Ponadto, w drugim roku partnerem firmy jest Astron - europejski lider w projektowaniu i produkcji kompletnych budynków stalowych dla celów przemysłowych i handlowych.

Rozumiemy i podzielamy zasady w sferze kontroli bezpieczeństwa, kontroli jakości wykonania prac i oszczędności budżetowych, a także polityki finansowania projektów w oparciu o partnerstwo finansowe oraz gwarancje bankowe.

Dzisiaj MRNPSP «Aviokon projekt» posiada własną bazę produkcyjną we Lwowie, pomieszczenia biurowe, magazynowe i produkcyjne o powierzchni 3500 m2, a także technikę samochodową, podnośnikową i specjalistyczną budowlaną. Firma posiada akredytowane i certyfikowane laboratorium elektrotechniczne ze sprzętem do badania wysokiego napięcia, i utrzymuje znaczące rezerwy materiałów i urządzeń elektrotechnicznych w celu gwarantowania nieprzerwanej dostawy instalacji elektrycznych.

Jesteśmy dumni z naszego doświadczenia w realizacji ponad 600 projektów z zakresu własności przemysłowej, handlowej, mieszkaniowej, administracyjnego i publicznego, ale to jest naprawdę cenne i odróżnia nas od konkurencji - nasi pracowniki, pracowniki spółki. W procesie zespołu dołączyłi młody specjalisti z nowoczesnymi podejściami i umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia budowy. Połączenie młodości i doświadczenia, głębokiej wiedzy tła i nowoczesnych elastycznych systemów reorientacji działalności produkcyjnej do potrzeb konkretnego klienta, gotowość do pracy w każdym regionie Ukrainy pozwala nam odpowiednio reagować na wyzwania czasu, pozostając jednym z najbardziej udanych firm budowlanych na Ukrainie.

Kierownictwo

Przez ponad 25 lat życie czterech przyjaciół Aleksandra Palchikova, Olega Chankova, Jurija Buraka i Wiktora Oshchudlyaka zostało zjednoczone w jeden kanał o nazwie "Aviokon Project". Niewyczerpana energia i wytrwałość, pragmatyzm i profesjonalizm, a co najważniejsze - miłość do zawodu - to cechy, które najlepiej charakteryzują współwłaścicieli naszej firmy, którzy pracują w tym samym celu przez te wszystkie lata.

kerivnyctvo4

Aleksandr Palczykow

DYREKTOR

Aleksandr Palczykow – dyrektor MNPSP "Aviokon projekt" i jeden z współwłaścicieli firmy. Urodzony 13 października 1963 roku we Lwowie.
W latach 1980-1985 studiował we Lwowskim Instytucie politechnicznym, specjalność «Maszyny elektryczne".
W latach 1985-1993 pracował we Lwowskiej specialnej administracji № 426 zjednoczenia "Elektromontaż-1. Przeszedł drogę od elektromontażowca 6 kategorii do inżyniera dzielnicy uruchomienia .
Od 1993 roku zajmuje się działalnościa gospodarczą.
Od 1997 roku pracuje w MNPSP "Aviokon projekt" jako naczelny inżynier projektu, od 2003 r. pracuje jako główny inżynier. W 2011 r. został mianowany na dyrektora firmy.
Całkowite doświadczenie zawodowe - 25 lat.

Oleg Czankow

ZASTĘPCA DYREKTORA

Oleg Czankow jest jednym z założycieli i kierowników MNPSP "Aviokon projekt".

Urodził się 27 czerwca 1962 r. we Lwowie.

W latach 1980-1985 studiował w Kijowskim Instytucie lotnictwa cywilnego, specialność "Awiacyjny inżynier-mechanik".

W latach1987-1992 pracował we Lwowskim państwowym zakładzie naprawy samolotów jako inżynier-technolog wydziału technicznego.

Od 1992 roku. zajmuje się działalnością gospodarczą.

W 1996 roku. założył i kierował MNPSP "Aviokon projekt". W 2011 r. został nominowany jako zastępca dyrektora ds rozwoju.

Całkowite doświadczenie w zawodzie - 24 lata.

Juri Burak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Juri Burak - dyrektor techniczny MNPSP "Aviokon projekt" i jeden ze współwłaścicieli firmy.

Urodzony 1 marca 1960 r. we Lwowie.

W latach 1977-1982 studiował we Lwowskim instytucie politechnicznym, specjalność "Ciepłownictwo, gazownictwo i wentylacja".

W latach 1982-1997 pracował w przedsiębiorstwie "Jużtechenergo" WO "Sojuztechenergo" jako inżynier.

Od 1997 r. rozpoczął pracę w MNPSP "Aviokon projekt" na stanowisku dyrektora technicznego. W 2011 r. został mianowany jako zastępca dyrektora ds spraw technicznych.

Całkowite doświadczenie w zawodzie - 30 lat.


Wiktor Oszczudlak

GŁÓWNY INŻYNIER

Wiktor Oszczudlak - główny inżynier MNPSP "Aviokon projekt" i jeden ze współwłaścicieli firmy.

Urodzony 31 marca 1960 r. w mieście Rożniatów, obwód Iwano-Frankowski.

W latach 1977-1982 studiował we Lwowskim instytucie politechnicznym, specjalność "Ciepłownictwo, gazownictwo i wentylacja".

W latach 1982-2000 pracował we Lwowskim zakładzie im. Lenina (w 1996 r. zmieniono nazwę na państwowy concern LORTA). Przeszedł drogę od inżyniera wentylacji do głównego energetyka służby zasilania.

W 2000 r. rozpoczął pracę w MNPSP "Aviokon projekt" na stanowisku zastępcy głównego inżyniera. W 2011 roku został mianowany jako główny inżynier.

Całkowite doświadczenie w zawodzie - 30 lat.

Tradycja sukcesu


Przedmiotem specjalnej dumy naszej firmy są wysoko wykwalifikowane i profesjonalne pracownicy - zespół firmy. Jednostki produkcyjne MNPSP "Aviokon projekt" zostały stworzone na podstawie wysoce wyspecjalizowanych brygad budowlanych i montażowych przedsiębiorstw byłych jednostek produkcyjnych oraz administracyjnych. W procesie dzałalności dołączali do zespołu młodzi fachowcy, z umiejętnościami nowoczesnego podejścia oraz organizowania i prowadzenia budowy. Jesteśmy odpowiedzialni w podejściu do doboru pracowników firmy, analizując zarówno zawodowe i osobiste cechy każdego. Nasz zespół jest połączeniem młodości, doświadczenia i głębokiej wiedzy podstawowej. Tworzymy wszystkie warunki dla rozwoju i realizacji potencjału naszych pracowników.
 
Bogactwem naszej firmy jest reputacja i doświadczenie, zdobyte podczas realizacji wielkich oraz złożonych projektów, trwałego działania na rynku i pomyślnie realizowanych zamówień. Dobre relacje z klientami potwierdzają naszą reputację jako rzetelnego partnera w biznesie.
Najbardziej pełne zadowolenie interesów klientów MNPSP "Aviokon projekt" na rynku przemysłowego, komercyjnego i mieszkaniowego budownictwa Ukrainy przez wprowadzenie nowoczesnych metod i technologii organizacji, zarządzania i realizacji robót budowlanych, wysokiej jakości wykonania robót, odpowiadającej międzynarodowym standardom, przy użyciu własnych wysoko wykwalifikowanych pracowników, tworzenie maksymalnie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy, używanie nowoczesnych oszczędzających energię i bezpiecznych dla środowiska materiałów, sprzętu i technologii z naciskiem na tworzenie stosunków partnerskich z naszymi klientam, opartych na wzajemnym zaufaniu.

Poprawa jakości produktów i usług
zapewnia nasze możliwości stale wykonywać wymagania klientów, zwiększać konkurencyjności na rynku budowlanym, co zwiększa zadowolenie wszystkich zainteresowanych powiązanych z nami stron (konsumentów, dostawców, pracowników firmy).

Najważniejsze w naszej firmie to ludzie, pracownicy, partnerzy i społeczeństwo w którym żyjemy. Zgodnie z tym budujemy naszą politykę w dziedzinie opieki zdrowotnej i ochrony pracy. W dziedzinie opieki zdrowotnej i ochrony pracy nasza polityka jest w pełni zgodna z wymaganiami ustawodawstwa ukraińskiego i międzynarodowego. Dbamy o naszych pracowników i każdy pracownik dba o firmie i dlatego czuje się odpowiedzialny za siebie, za przyjacół, partnerów względem opieki zdrowotnej i ochrony pracy. Wychowujemy, uczymy i ciągle rozwijamy system kontroli i monitorowania kwestii zdrowia i pracy.

W dziedzinie ochrony środowiska stale oceniamy, kontrolujemy i monitorujemy swoją działalność co dotyczy odpadów, emisji, zużycia energii oraz innych szkodliwych skutków dla środowiska naturalnego. Odszukujemy i zwiększamy możliwości ponownego wykorzystywania zasobów we wszystkich dziedzinach swojej działalności. Nasza polityka w tej dziedzinie spełnia wszystkie wymagania ustawodawstwa ukraińskiego i międzynarodowego. Dbamy o środowisko naturalne, ponieważ w nim żyją nasze pracownicy, nasze rodziny, nasze narody. Zawsze, przede wszystkim oceniamy możliwe skutki, więc zawsze minimalizujemy wpływ.

Czujemy się odpowiedzialni, a więc naszym celem jest - zero szkody.
Orientacja na klienta i indywidualne podejście
Pracujemy i rozwijamy się według międzynarodowych standardów prowadzenia działalności gospodarczej aby świadczyć wysokiej jakości usługi naszym klientom i partnerom, zapewniając indywidualne podejście do realizacji każdego projektu.

Profesjonalizm
Profesjonalne i skuteczne funkcjonowanie naszej firmy zapewnia wysoko wykwalifikowany certyfikowany personel inżynieryjno-techniczny i zwarty zespół roboczy. Polityka korporacyjna w sferze ochrony i bezpieczeństwa pracy, jakości usług, ochrony środowiska oraz wykorzystanie innowacji w naszej działalności odgrywa ważną rolę na wszystkich etapach realizacji projektów.

Jakości i bezpieczeństwo
Bardzo ważną dla naszej firmy jest możliwość spełnienia wymagań i oczekiwań klientów i wymogów rynku, które stale rosną. I dla tego wprowadziliśmy w naszej firmie międzynarodowe systemy zarządzania kontrolą jakości i bezpieczeństwem pracy, które są potwierdzone certyfikatami ISO i OHSAS.