Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

 

Międzyregionalne naukowo-produkcyjne stowarzyszenie przedsiębiorstw «Aviokon projekt» - potężna licencjonowana firma budowlano-inżynieryjna, jeden z liderów w zachodnim regionie Ukrainy w sferze generalnego wykonawstwa. Firma realizuje unikalne kompleksowe podejście w budownictwie, oparte na 24-letnim doświadczeniu w różnych sektorach gospodarki podczas realizacji wielkich projektów w obszarach przemysłowej, handlowej, mieszkaniowej i administracyjno-publicznej nieruchomości.

 

LWOWSKA FIRMA BUDOWLANA Z DOŚWIADCZENIEM WSPÓŁPRACY Z MIĘDZYNARODOWYMI FIRMAMI ORAZ GRUPAMI INWESTYCYJNYMI

Międzyregionalne naukowo-produkcyjne stowarzyszenie przedsiębiorstw «Aviokon projekt» działa na rynku budowlanym Ukrainy od 1996 roku i przeszło drogę od niewielkiej lwowskiej lokalnej firmy, która wykonywała prace na okablowanie do firmy w skali krajowej, świadczącej usługi generalnego wykonawstwa. Możemy z pewnością powiedzieć, że dzisiaj MRNPSP «Aviokon projekt» - to potężna budowlano-inżynieryjna firma w Ukrainie, która ma pozytywne doświadczenia w wykonywaniu prac budowlanych, wsparcia inżynieringowego i projektowego. To właśnie szeroki profil naszej firmy zapewnia unikalne kompleksowe podejście podczas realizacji projektów budowlanych i pozwala na maksymalne zaspokojenie potrzeb każdego klienta.

Przez wiele lat MRNPSP «Aviokon projekt» est wiarygodnym partnerem dla wielu zagranicznych inwestorów, portfel zamówień których stanowi ponad 80% rocznie. W szczególności są to firmy takie jak Leoni Wiring Systems, Sumitomo Electric Bordnetze, Flextronics International, Colombo (Geberit), Verallia (Consumers Sklo Zorya), Danone, Carlsberg, Coca-Cola Company, Weidmann Paper Mill, CRH (Irish Cement Group) i inne. Właśnie dla tego w 2013 roku MRNPSP «Aviokon projekt» zostało przyjęte do liczby członków Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu.

Nasza firma współpracuje na wielu budowach z międzynarodowymi architektami, projektantami i grupami budowlanymi, a także z dostawcami sprzętu w celu efektywnego dostosowania dokumentacji projektowej do norm i standardów ukraińskich oraz jej zatwierdzenia w pełnej zgodności z normami ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Nasi specjaliści i menedżerowie z powodzeniem łączą zaawansowane europejskie podejście z lokalnym doświadczeniem.

Rozumiemy i podzielamy zasady w sferze kontroli bezpieczeństwa, kontroli jakości wykonania prac i oszczędności budżetowych, a także polityki finansowania projektów w oparciu o partnerstwo finansowe oraz gwarancje bankowe.

Dzisiaj MRNPSP «Aviokon projekt» posiada własną bazę produkcyjną we Lwowie, pomieszczenia biurowe, magazynowe i produkcyjne o powierzchni 3500 m2, a także technikę samochodową, podnośnikową i specjalistyczną budowlaną. Firma posiada akredytowane i certyfikowane laboratorium elektrotechniczne ze sprzętem do badania wysokiego napięcia, i utrzymuje znaczące rezerwy materiałów i urządzeń elektrotechnicznych w celu gwarantowania nieprzerwanej dostawy instalacji elektrycznych.

Jesteśmy dumni z naszego doświadczenia w realizacji ponad 600 projektów z zakresu własności przemysłowej, handlowej, mieszkaniowej, administracyjnego i publicznego, ale to jest naprawdę cenne i odróżnia nas od konkurencji - nasi pracowniki, pracowniki spółki. W procesie zespołu dołączyłi młody specjalisti z nowoczesnymi podejściami i umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia budowy. Połączenie młodości i doświadczenia, głębokiej wiedzy tła i nowoczesnych elastycznych systemów reorientacji działalności produkcyjnej do potrzeb konkretnego klienta, gotowość do pracy w każdym regionie Ukrainy pozwala nam odpowiednio reagować na wyzwania czasu, pozostając jednym z najbardziej udanych firm budowlanych na Ukrainie.

Kierownictwo

Przez ponad 25 lat życie czterech przyjaciół Oleksandra Palchykova, Oleha Chankova, Yuriia Buraka i Viktora Oschudliaka zostało zjednoczone w jeden kanał o nazwie «Aviokon projekt». Niewyczerpana energia i wytrwałość, pragmatyzm i profesjonalizm, a co najważniejsze - miłość do zawodu - to cechy, które najlepiej charakteryzują współwłaścicieli naszej firmy, którzy pracują w tym samym celu przez te wszystkie lata.

kerivnyctvo4

Oleksandr Palchykov

DYREKTOR

Oleksandr Palchykov – dyrektor i jeden z założycieli i współwłaścicieli firmy.

Urodził się 13 października 1963 roku we Lwowie.

1980 – 1985 rr. – studiował we Lwowskim Instytucie politechnicznym, specjalność «Maszyny elektryczne».

1985 – 1993 rr. – pracował we Lwowskiej specialnej administracji №426 Trust «Electromontazh-1». Przeszedł drogę od elektromontażowca 6 kategorii do inżyniera dzielnicy uruchomienia.

1993 r. – rozpoczął działalność przedsiębiorczą.

1997 r. – rozpoczął pracę w MRNPSP «Aviokon projekt» jako naczelny inżynier projektu.

2003 – 2011 – pracował na stanowisku głównego inżyniera.

2011 r. – mianowany na stanowisko dyrektora firmy.

Całkowite doświadczenie zawodowe – 37 lat.

Oleh Chankov

ZASTĘPCA DYREKTORA

Oleh Chankov – zastępcy dyrektora i jeden z założycieli i współwłaścicieli firmy.

Urodził się 27 czerwca 1962 roku we Lwowie.

1980 – 1985 rr. – studiował w Kijowskim Instytucie lotnictwa cywilnego, specjalność «Awiacyjny inżynier-mechanik».

1987 – 1992 rr. – pracował we Lwowskim państwowym zakładzie naprawy samolotów jako inżynier-technolog wydziału technicznego.

1992 r. – rozpoczął działalność przedsiębiorczą.

1996 r. – założył i stanął na czele MRNPSP «Aviokon projekt».

2011 r. – mianowany na stanowisko zastępcy dyrektora.

Całkowite doświadczenie zawodowe – 35 lat.

Yurii Burak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Yurii Burak – zastępcy dyrektora i jeden z współwłaścicieli firmy.

Urodził się 1 marca 1960 roku we Lwowie.

1977 – 1982 rr. – studiował we Lwowskim Instytucie politechnicznym, specjalność «Ciepłownictwo, gazownictwo i wentylacja».

1982 – 1997 rr. – pracował w «Jużtechenergo» produkcyjnego zjednoczenia «Sojuztechenergo» jako inżynier.

1997 r. – rozpoczął pracę w MRNPSP «Aviokon projekt» jako dyrektor techniczny.

2011 r. – mianowany na stanowisko zastępcy dyrektora.

Całkowite doświadczenie zawodowe – 40 lat.

Viktor Oschudliak

GŁÓWNY INŻYNIER

Viktor Oschudliak – główny inżynier i jeden z współwłaścicieli firmy.

Urodził się 31 marca 1960 roku w Rożniatówe, obwód iwanofrankowski.

1977 – 1982 rr. – studiował we Lwowskim Instytucie politechnicznym, specjalność «Ciepłownictwo, gazownictwo i wentylacja».

1982 – 2000 rr. – pracował we Lwowskim zakładzie im. Lenina (1996 r. – zmieniono nazwę na państwowy concern LORTA). Przeszedł drogę od inżyniera wentylacji do głównego energetyka służby zasilania.

2000 r. – rozpoczął pracę w MRNPSP «Aviokon projekt» jako zastępca głównego inżyniera.

2011 r. – mianowany na stanowisko głównego inżyniera.

Całkowite doświadczenie zawodowe – 40 lat.

Tradycja sukcesu

Przedmiotem specjalnej dumy naszej firmy są wysoko wykwalifikowane i profesjonalne pracownicy - zespół firmy. Jednostki produkcyjne MRNPSP «Aviokon projekt» zostały stworzone na podstawie wysoce wyspecjalizowanych brygad budowlanych i montażowych przedsiębiorstw byłych jednostek produkcyjnych oraz administracyjnych. W procesie dzałalności dołączali do zespołu młodzi fachowcy, z umiejętnościami nowoczesnego podejścia oraz organizowania i prowadzenia budowy. Jesteśmy odpowiedzialni w podejściu do doboru pracowników firmy, analizując zarówno zawodowe i osobiste cechy każdego. Nasz zespół jest połączeniem młodości, doświadczenia i głębokiej wiedzy podstawowej. Tworzymy wszystkie warunki dla rozwoju i realizacji potencjału naszych pracowników.
Bogactwem naszej firmy jest reputacja i doświadczenie, zdobyte podczas realizacji wielkich oraz złożonych projektów, trwałego działania na rynku i pomyślnie realizowanych zamówień. Dobre relacje z klientami potwierdzają naszą reputację jako rzetelnego partnera w biznesie.
Najbardziej pełne zadowolenie interesów klientów MRNPSP «Aviokon projekt» na rynku przemysłowego, komercyjnego i mieszkaniowego budownictwa Ukrainy przez wprowadzenie zaawansowanych podejść i technologii organizacji, zarządzania i realizacji robót budowlanych, wysoką jakośc wykonania robót, który spełnia międzynarodowe standardy, korzystając z własnych wysoko wykwalifikowanych pracowników, stworzenie najbardziej bezpiecznych i komfortowych warunków pracy, użycie nowoczesnych energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska materiałów, sprzętu i technologii, orientacja na tworzenie partnerstw z klientami w oparciu o wzajemne zaufanie.

Poprawa jakości produktów i usług zapewnia nasze możliwości stale wykonywać wymagania klientów, zwiększać konkurencyjności na rynku budowlanym, co zwiększa zadowolenie wszystkich zainteresowanych powiązanych z nami stron (konsumentów, dostawców, pracowników firmy).

Najważniejsze w naszej firmie to ludzie, pracownicy, partnerzy i społeczeństwo w którym żyjemy. Zgodnie z tym budujemy naszą politykę w dziedzinie opieki zdrowotnej i ochrony pracy. W dziedzinie opieki zdrowotnej i ochrony pracy nasza polityka jest w pełni zgodna z wymaganiami ustawodawstwa ukraińskiego i międzynarodowego. Dbamy o naszych pracowników i każdy pracownik dba o firmie i dlatego czuje się odpowiedzialny za siebie, za przyjacół, partnerów względem opieki zdrowotnej i ochrony pracy. Edukujemy, uczymy i stale rozwijamy system kontroli i monitorowania problemy opieki zdrowotnej i ochrony pracy.

W dziedzinie ochrony środowiska stale oceniamy, kontrolujemy i monitorujemy swoją działalność co dotyczy odpadów, emisji, zużycia energii oraz innych szkodliwych skutków dla środowiska naturalnego. Odszukujemy i zwiększamy możliwości ponownego wykorzystywania zasobów we wszystkich dziedzinach swojej działalności. Nasza polityka w tej dziedzinie spełnia wszystkie wymagania ustawodawstwa ukraińskiego i międzynarodowego. Dbamy o środowisko naturalne, ponieważ w nim żyją nasze pracownicy, nasze rodziny, nasze narody. Zawsze, przede wszystkim oceniamy możliwe skutki, więc zawsze minimalizujemy wpływ.

Czujemy się odpowiedzialni, a więc naszym celem jest - zero szkody.
Orientacja na klienta i indywidualne podejście: Pracujemy i rozwijamy się zgodnie z międzynarodowymi standardami biznesowymi, aby dostarczać wysokiej jakości usługi naszym klientom i partnerom, zapewniając indywidualne podejście do każdego projektu.

Profesjonalizm: Profesjonalną i wydajną pracę naszej firmy zapewnia wysoko wykwalifikowany, certyfikowany personel inżynieryjno-techniczny oraz zgrany zespół roboczy. Polityka korporacyjna w sferze ochrony i bezpieczeństwa pracy, jakości usług, ochrony środowiska oraz wykorzystanie innowacji w naszej działalności odgrywa ważną rolę na wszystkich etapach realizacji projektów.

Jakość i bezpieczeństwo: Bardzo ważną dla naszej firmy jest możliwość spełnienia wymagań i oczekiwań klientów i wymogów rynku, które stale rosną. I dla tego wprowadziliśmy w naszej firmie międzynarodowe systemy zarządzania kontrolą jakości i bezpieczeństwem pracy, które są potwierdzone certyfikatami ISO i OHSAS.